بهره برداری از فاز اول پروژه راه دسترسی به معادن اوریه

بهره برداری از فاز اول پروژه راه دسترسی به معادن اوریه

در 31 خرداد 1400، فاز اول پروژه راه دسترسی به معادن اوریه بطول 8 کیلومتر با حضور ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، نماینده محترم مردم قروه در مجلس شورای اسلامی و فرماندار محترم شهرستان افتتاح گردید.