هیئت مدیره شرکت

هیئت مدیره ی شرکت

ما به این مفتخریم که افرادی خلاق و کارآزموده را در هیئت مدیره خود داریم.

افشین گنجی

مدیرعامل

" عمران - راه و ترابری "

 • مدیرعامل در مهندسان مشاور پارسوا از تاریخ 1397/5/4 تا کنون
 • رئیس هیئت مدیره در مهندسان مشاور پارسوا از تاریخ 1392/5/10 تا 1397/5/3
 • سرپرست دستگاه نظارت در مهندسان مشاور ایمن طرح از تاریخ 1389/7/22 تا 1392/5/10
 • مهندس ناظر در مهندسان مشاور راه یاب ملل از تاریخ 1387/2/21 تا 1389/7/21
 • مسوول واحد اجرای پروژه در جهاد نصر کردستان از تاریخ 1386/1/18 تا 1387/2/20
 • کارشناس دفترفنی در قرارگاه خاتم الانبیاء از تاریخ 1385/1/19 تا 1385/12/29
 • کارشناس دفترفنی در چاووش راه بنا از تاریخ 1384/7/9 تا 1384/12/29

محمد شمسی

عضو هیئت مدیره

" عمران - سازه "

 • رئیس هیئت مدیره در مهندسان مشاور پارسوا از تاریخ 1397/5/4 تا کنون

رزا قماشی

عضو هیئت مدیره

" عمران - سازه "

 • عضو هیئت مدیره و مسئول PMO در مهندسان مشاور پارسوا از تاریخ 1399/10/1 تا کنون
 • مسوول دفتر مدیریت پروژه ها در مهندسان مشاور پارسوا از تاریخ 1399/1/1 تا 1399/10/1
 • کارشناس کنترل پروژه در مهندسان مشاور پارسوا از تاریخ 1390/12/6 تا 1398/12/29