نرم افزار برآورد راه

نرم افزار برآورد عملیات راه سازی

این مهندسین مشاور، با بهره گیری از مهندسین توانمند خود در واحد تحقیق و توسعه اقدام به طراحی و تولید نرم افزار برآورد راه براساس فهرست بهای پایه راه و باند نموده است.

این نرم افزار کاربردی به کاربر این امکان را می دهد که در کمترین زمان ممکن و با دقت بالا ، هزینه ساخت پروژه های راهسازی را براساس فهرست بهای سال های 1399 ، 1400 و 1401 محاسبه نماید.