پرسش و پاسخ پیمانکاران

پرسش و پاسخ پیمانکاران

این مهندسین مشاور به منظور آشنایی بیشتر مهندسین با مسایل حقوقی و دستیابی آسان به این اطلاعات، اقدام به بارگذاری فایل پرسش و پاسخ پیمانکاران بطور مستقیم از سایت سازمان برنامه و بودجه نموده است.