حوزه فعالیت

نظارت بر پروزه های راهسازی با روسازی بتن غلتکی

نظارت بر پروزه های راهسازی با روسازی بتن غلتکی در معادن دیرکلو - معادن احمدآباد - راه دسترسی کارخانه سیمان گیلان سبز

بیشتر

طراحی و نظارت پل ها و تقاطع های همسطح و غیرهمسطح

طراحی و نظارت پل بلوار معلم قروه - تقاطع های همسطح مومن آباد سمنان و تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس تاکستان

بیشتر

اصلاح طرح هندسی نقاط حادثه خیز

اصلاح طرح هندسی نقاط حادثه خیز مسیر حمیل - ایلام در استان کرمانشاه

بیشتر