روسازی بتن غلتکی (RCCP)

روسازی بتن غلتکی (RCCP)

در سال های اخیر استفاده از بتن غلتکی در ساخت روسازی راهها رواج زیادی داشته است، این امر مدیون توجیهات فنی و اقتصادی این روش نوین است. رویه بتن غلتکی بتن متراکم شده ای است که دارای خصوصیات بارزی همچون دوام زیاد، هزینه ساخت و تعمیر و نگهداری پایین است. به علت این خصوصیات ارجح انتظار می رود استفاده از آن در کشورمان روز به روز افزایش یابد. این مهندسین مشاور به عنوان یکی از اولین شرکت های پیشرو در زمینه اجرای رویه های بتن غلتکی مفتخر است تجارب فنی و اجرایی خود را در اختیار دستگاههای اجرایی، شرکتهای مشاور، پیمانکاران و سایر مهندسین قرار دهد.