هیئت مدیره شرکت

کارشناسان

ما به این مفتخریم که افرادی خلاق و کارآزموده را در مجموعه خود داریم.

کیوان خالدیان

سر مهندس ناظر

" عمران - راه و ترابری "

  • سر مهندس ناظر در مهندسان مشاور پارسوا از تاریخ 1394/2/15 تا کنون

محمدرضا کاکاوند

مهندس ناظر

" عمران - عمران "

  • مهندس ناظر در مهندسان مشاور پارسوا از تاریخ 1395/12/11 تا کنون

ستار عبادی

مسئول واحد مطالعات

" عمران - سازه "

  • مسئول واحد مطالعات در مهندسان مشاور پارسوا از تاریخ 1392/9/18 تا کنون

ریزان چوبداریان

مسئول واحد تحقیق و توسعه

" عمران - سازه "

  • مسئول واحد تحقیق و توسعه در مهندسان مشاور پارسوا از تاریخ 1397/1/8 تا کنون

ستاره شیخ الاسلامی وطنی

مسوول واحد مالی

" حسابداری "

  • حسابدار در مهندسان مشاور پارسوا از تاریخ 1397/6/6 تا کنون