انجام کلیه خدمات مهندسی شهرداری کوهسار - استان البرز

کارفرما : شهرداری کوهسار

نظارت کارگاهی - گروه راه و ساختمان

انجام کلیه خدمات مهندسی در زمینه شهرسازی، ابنیه و راهسازی در شهرداری کوهسار